अनुुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०७३ को विषेशाङ्कको पुर्ण पाठ ।

प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०७३ को विषेशाङ्कको पुर्ण पाठ ।

complet-book-pdf-2073