निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७३/११/२४ को परिपत्र ।

Achar-Shaita-Palan_73-11-24