मिति २०७४।०५।०१ देखि ४ गते सम्म “workship on cybercrime and electronic evidence” कार्यक्रममा मनोनयनमा पर्नु भएका सहन्यायाधिवक्ता ज्युहरु । ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि ४ गते सम्म “workship on cybercrime and electronic evidence” कार्यक्रममा मनोनयनमा पर्नु भएका सहन्यायाधिवक्ता ज्युहरु ।