मिति २०७४/०२/२३ देखि २०७४/०२/२६ गते सम्म हुन गईरहेको न्याय प्रशासन कार्यालय संचालन तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयनमा परेका कर्मचारीहरुको नामावली ।

न्याय प्रशासन कार्यालय संचालन तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयनमा परेका कर्मचारीहरुको नामावली ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागि मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लागि मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।

स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेकालाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट लागू हुने गरी सुविधा उपलब्ध गराउने मिति २०७४/०२/०३ को परिपत्र ।

मिति २०७४/०२/०३ को परिपत्र सम्बन्धमा ।

विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना ।

विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्रान सम्बन्धी मिति २०७४/०२/०२ को सूचना ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालहरुमा साइनपोष्ट सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने २०७३/१२/३० को पत्र ।

साइनपोष्ट सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र । स्वच्छ सुनुवाईका आधारभूत मान्यताहरु

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/२८ को सूचना ।

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/२८ को सूचना ।