कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/०६ को पत्र ।

कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/०६ को पत्र ।

कार्यसम्पादनमा अधारित प्रोत्साहन भत्ताको अतिरिक्त समय निर्धारण सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादनमा अधारित प्रोत्साहन भत्ताको अतिरिक्त समय निर्धारण सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्म गरिएका अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्म गरिएका अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण ।

उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर हुने सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/९/१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

२०७३/९/१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्ण पाठ ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र ।