महान्यायाधिवक्त्ता

श्री वसन्तराम भण्डारी

Full Biography

नायव महान्यायाधिवक्त्ता


दुर्गा बन्धु पोख्रेल

बद्री प्रसाद गौतम

खगराज पौडेल

किरण पौडेल

सूचना अधिकारी


गणेशबाबु अर्याल
सहन्यायाधिवक्ता
Mobile: 9851103322
E-mail ganesh.aryal2017@gmail.com

प्रवक्ता/गुनासो सुन्ने अधिकारी


संजीवराज रेग्मी
सहन्यायाधिवक्ता
Mobile : 9841359467
E-mailsanjebregmi@yahoo.com

जरुरी सूचना :

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासा भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टोल फ्रि टेलिफोन नं. १६६०-०१-८८९९९ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सूचना

मिति २०७४/०५/०५ देखि सञ्चालन हुने राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा संशोधित नामावली ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक कार्य योजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउने सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र वार्षिक प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका सेवाकालिन तालिममा मनोनयनमा परेका संशोधित नामावली ।

सेवा करारमा लिन सहमति दिइएको बारे थप स्पष्ट पारेको सम्बन्धमा ।